Nya läroplanen LGR11 om ACTA, SOPA och PIPA, Kreativitet, Creative Commons och Lawrence Lessig

I nya – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Läroplanen LGR 11 på sidan 202 – står det att följande ska läras ut – Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9.

Information och kommunikation.
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

på sidan 272 I ämnet – Teknik – människa, samhälle och miljö I årskurs 7-9.
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Alltså bör alla lärare, lärarstudenter, elever ha kunskap om och lära ut vad följande innebär.

ACTA – Anti Counter-Feiting Trade Agremeent
SOPA – Stop Online Piracy Act
PIPA – PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act

Från TED – Defend our freedom to share (or why SOPA is a bad idea) av Clay Shirky – om vad SOPA och PIPA är.

What Is ACTA? – Mycket bra innehåll om teknik om hur internet-teknik fungerar

SOPA and PIPA från Khan Academy

Harvard och Stanford professorn Lawrence Lessig från TEDxNYED TEDx med fokus på utbildning talar om, innovation, kreativitet, dela, värderingar, frihet, öppenhet … Lessig är även grundaren av Creative Commons 

Google har en bra sida – END PIRACY NOT LIBERTY

Stort och bra inslag som går på djupet om ACTA Vad, Varför, Hur från Aljazeera

TED Talk Mikko Hypponen: Three types of online attack
#Crimianals #Hacktivist #NationStates

DN skriver om ACTA

Annonser

filmen Miss Representation & CBS’s 60 Minutes interviews Jay-Z with Warren Buffett

Två fantastiska videos som ni bara måste se – handlar om så mycket som är viktigt för skolan – Media, manligt, kvinnligt, ledarskap, konst, entreprenörskap.

Den första hittade jag genom @LCucinotta

 1. Women hold only 3% of clout positions in the mainstream media (telecommunications, entertainment, publishing and advertising).
 2. Women comprise 7% of directors and 13% of film writers in the top 250 grossing films.
 3. The United States is 90th in the world in terms of women in national legislatures.
 4. Women hold 17% of the seats in the House of Representatives (the equivalent body in Rwanda is 56.3% female).
 5. Women are merely 3% of Fortune 500 CEOs.
 6. About 25% of girls will experience teen dating violence.
 7. The number of cosmetic surgical procedures performed on youth 18 or younger more than tripled from 1997 to 2007.
 8. Among youth 18 and younger, liposuctions nearly quadrupled between 1997 and 2007 and breast augmentations increased nearly six-fold in the same 10-year period.
 9. 65% of American women and girls have an eating disorder.
  Mer Information finns på Miss Representation

Den andra är en helt fantastiskt CBS 60 minutes intervju med rapparen, underhållaren och entreprenören Jay-Z och gurun Warren Buffet av många ansedd som den bästa investeraren någonsin. Båda pratar om hur viktig läraren är, Jay-Z tackar sin lärare för att hon sa att han var smart och han berättar även hur det vara att växa upp i ett fattigt Brooklyn. Warren Buffet vill bli ihågkommen som en lärare eller mentor.

#NewDeal – Hot new stuff is out there

This new Video Blog Post is a remix of three great video animate – enjoy

Senter for IKT i utdanningen – Norway – Fremtiden starter nå …

Jonas Birgersson on Creativity, WIKIPEDIA and OPEN SOURCE

RSA by Sir Ken Robinson, world-renowned education and creativity expert and recipient of the RSA’s Benjamin Franklin award.