Nya läroplanen LGR11 om ACTA, SOPA och PIPA, Kreativitet, Creative Commons och Lawrence Lessig

I nya – Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – Läroplanen LGR 11 på sidan 202 – står det att följande ska läras ut – Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 7–9.

Information och kommunikation.
Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av om­ världen. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
Möjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via elektroniska medier.

på sidan 272 I ämnet – Teknik – människa, samhälle och miljö I årskurs 7-9.
Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet. Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Alltså bör alla lärare, lärarstudenter, elever ha kunskap om och lära ut vad följande innebär.

ACTA – Anti Counter-Feiting Trade Agremeent
SOPA – Stop Online Piracy Act
PIPA – PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act

Från TED – Defend our freedom to share (or why SOPA is a bad idea) av Clay Shirky – om vad SOPA och PIPA är.

What Is ACTA? – Mycket bra innehåll om teknik om hur internet-teknik fungerar

SOPA and PIPA från Khan Academy

Harvard och Stanford professorn Lawrence Lessig från TEDxNYED TEDx med fokus på utbildning talar om, innovation, kreativitet, dela, värderingar, frihet, öppenhet … Lessig är även grundaren av Creative Commons 

Google har en bra sida – END PIRACY NOT LIBERTY

Stort och bra inslag som går på djupet om ACTA Vad, Varför, Hur från Aljazeera

TED Talk Mikko Hypponen: Three types of online attack
#Crimianals #Hacktivist #NationStates

DN skriver om ACTA

Annonser

I crowdsourced for Richard Gatarski at TEDxStockholm

Updated

After this was written I have had the great privilege to be one of a few very fortunate people who attended the fantastic TEDxStockholm event which took place in September 2009.  Check out the FLICKR albumA good memory,
Twitter to see what people have said about it.

This is the clip from Richard Gatarskis crowdsource for TEDxStockholm:

A while ago I joined Richard Gatarski in his crowdsource for his talk on Inspiration for TEDxStockholm. This is what I submitted.

This clip has since been shown to the City of Stockholm Education Director and at the eTwinning UK National Conference 2009 arranged by the British Council.

Check out the FLICKR album
A good memory
Twitter

Konst, naturvetenskap och Teknikdelegationen

Astronauten Mae Jemison om Teaching arts and sciences together.

Nobelpristagaren i  kemi Kary Mullis om Celebrating the scientific experiment.

Hur ofta stannar du upp och tänker ”Titta vilken byggkran! Undrar hur mycket den kan lyfta… och hur gjorde man när man satte ihop den?”…?
Läs hela krönikan på Teknikdelegationens hemsida.
Teknik långt ner på önskelistan

DI DEBATT: Ingenjörsbrist eroderar konkurrenskraften

kommentar på Gates TED-föreläsning

Skulle ha gått på ett intressant seminarium idag men hinner inte så får ta del av det via webben. De som håller i seminariet är tankesmedjan FORES. Där hittar jag två intressanta inlägg om lärare.

Ovan är ju intressant som kompliment till Richard Gatarskis post Bill Gates Ted-föreläsning som spridit sig bland lärare värren än skogsbränderna i Australien.