Beslutsfattare måste anpassa skolan till digitaliseringen av samhället

snor rakt av en helt grym artikel av Stefan Pålsson på KK-stiftelsen …

I det här dokumentet lyfter man särskilt fram en av punkterna, nämligen digital kompetens. Man konstaterar att IT-användningen långsamt börjar få genomslag i skolan, men det räcker inte för att hålla jämna steg med utvecklingen i andra delar av samhället, exempelvis inom näringslivet och i den offentliga förvaltningen.

Samtidigt understryks att det krävs strukturella förändringar inom utbildningssystemet för att IT-användningen ska kunna integreras i undervisningen på ett naturligt sätt. Dessutom är det nödvändigt att synen på undervisning och lärande förändras. Kunskapsförmedling måste  i än högre grad än idag ersättas av ett undersökande arbetssätt och ett gemensamt lärande, där både lärare och elever antar nya roller än i den traditionella skolan. Det gäller även att kunna knyta samman det formella med det informella lärandet på helt andra sätt än tidigare.

Så nu får alla, lärarna, rektorer, grundskolechefer, skolchefer, skolborgarråd, skolministrar, regeringscehfer etc sin del av kängan av Europeiska kommissionen.

Vad har hänt sen Lissabonstrategin. Tittar vi på länken;
Lissabonstrategin är en högt prioriterad fråga för Sverige som har verkat för ett kraftfullt genomförande av strategin på såväl EU-nivå som på nationell nivå.

Finns ju en delintressant där att följa upp …

(jag hänvisar till KKstiftelsens artikel jag har ej själv läst rapporten än)

Annonser

15 januari blir Globen universums mittpunkt

i alla fall för ett litet tag om man läser i kalendariet till Internationella Astronomiåret 2009,

Invigningen av internationella astronomiåret sker i Stockholm genom att Globe Arenas bjuder på en färgsprakande kosmisk ljusspel över Globens yta med början kl. 17:00. Skådespelet kan ses från litet varstans, t ex är sikten bra i Vitabergsparken i området väster om Sofia kyrka.

Jag som gillar naturvetenskap, teknik och marknadsföring blir överlycklig över detta arrangemang som är ett riktigt bra sätt att öka intresset internationellt för naturvetenskap och teknik, och jag vet att mina elver kommer bli överlyckliga när de får se denna trailern på måndag (synd att den inte går att dela, youtubaetc)

Sweden Solar System, världens största skalenliga modell av solsystemet där Globen i Stockholm representerar solen, kommer att utvidgas under 2009. Bland annat kommer nya modeller på Jupiter och Saturnus invigas på Arlanda flygplats och i Uppsala där även Saturnus månar placeras i stadens skolor.

detta projekt hade varit super kul för skolorna om de kunde använda sig mer av sociala medier samt webb2.0 …

Math-club talk with founder of Music Search

As you might have read in about me, last year I teamed up with musican Roni Brunn and launged a stockholm branch of her LA based math-club.

This last sunday they had thier latest meeting with co founder Music Search, INC Luke Barrington a UCSD Ph.D. Unfortunate I was unable to attend but I just recived this great note from Roni about our rock star speaker,
I’ve put the slides online at my webpage:http://van.ucsd.edu/
You can also find a link here to the UCSD Computer Audition Lab page where you can find all the info and papers about our work and even download some data to try your own algorithms out.
Finally, the game that we played last, Herd It, is in beta on Facebook. Please have a go and test your musical knowledge against the world. At the same time, you’ll be helping improve the minds of the music machines.

Unfortuantely there is no video online from this talk but we would like very much to get online videos for future events or at least an interview with this speaker, but until then enjoy an older talk from math-club about Futurama and Simpsons.

1st draft

Top bloggers speak out about their …

Today I attended an informal blog meeting with Kris Hoet, Joi Ito, Tom Crampton, Dave Sifry, Nico Luma and Bob Stumpel called the Blogger Meetup at SIME08.

The main discussion was about making money from blogging which I don’t at the time but I did get a free entrance to the event. Also the future of blogging, tips, networking …

What I like most was Joi Ito who talked about internet and democaratization, as you can understand I’m a great fan of liberal views … see an old favourite of mine.

I also like to try out a new blogg style, of writing drafts …

Just added a link with translations of my blogs.